مدیر سیستم
  فراخوان مقالات پژوهشی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/05/31
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبنظران، محققان و اساتید حوزه آموزش پزشکی می رساند، این مجله در نظر دارد در تیر ماه 1395 ویژه نامه ای با عنوان "آموزش پزشکی و طرح تحول نظام سلامت" منتشر نماید. این مجله آماده پذیرش نظرات و مقالات شما در این زمینه می باشد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 30/11/94 از طریق وب سایت http://www.sdmej.ir