۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
نام مقاله:
تأثیر مکمل پدياشور و كارنیتین بر شاخصهای آنتروپومتريک در كودكان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک تحت درمان
نویسندگان:
علي نادري، فريده دوستان، علي شهابي نژاد، اعظم دهقاني، مهلا حیاتبخش عباسي
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سال انتشار:
1393
شماره مجله:
21(4)
شماره صفحه:
332
فایل مجله: