۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
نام مقاله:
بررسی شیوع یبوست عملکردی و تعیین عوامل خطر آن در جمعیت بالغ شهر کرمان؛ یک مطالعه جمعیتی در جنوب شرق ایران در سال 1390-91
نویسندگان:
محمد جواد زاهدی، صدیف درویش مقدم، محمدمهدی حیات بخش عباسی، سید مهدی سید میرزایی، سارا شفیعی پور
نام مجله:
گوارش
سال انتشار:
1393
شماره مجله:
19(2)
شماره صفحه:
95
فایل مجله: