۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

شرایط اعطای گرنت تحقیقاتی به استادیاران جوان دانشگاه

 

الف: سن کمتر از 40 سال (با توجه به تاریخ فرخوان)

ب: عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان (استادیار یا مربی)

ج: نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

  • نوع مقاله: مقاله اصلی  (original article) یا مروری (  (systematic or narrative
  • زمان انتشار: منتشر شده  در سال 2017 یا 2018 میلادی (پذیرش یا acceptance  مقاله کافی نیست و میبایست مقاله منتشر شده باشد)
  • محل انتشار: مجله ای با شاخص IF (impact factor)   معادل 3 و یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته های موضوعی مبتنی بر Cite Score ( در سامانه منبع یاب، بخش رتبه بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به Top 5%، می توانید قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بیابید.

د: داشتن حکم کارگزینی هیأت علمی.

 

لازم به ذکر است داشتن همه موارد فوق الزامی می باشد.

 

میزان اعتبار هر گرنت 150 میلیون ریال است. که نیمی از آن پس از تایید مدارک ارسالی در وزارتخانه  و نیمی دیگر پس از ارائه  قرارداد متقاضی با معاونت پژوهشی دانشگاه، مبنی بر تصویب یک پروژه تحقیقاتی 150 میلیون ریالی ارائه به دانشگاه، تخصیص اعتبار داده خواهد شد.

 

 

 

مهلت ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 23 آبان ماه 97