۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

عمده ترین ترین هدف پایگاه دسترسی آسانتر اساتید و دانشجویان پزشکی به امکانات پژوهشی و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی می باشد.

 

الف- آموزش در پژوهش

-        کارگاه های پژوهشی

-        جلسات هفتگی ژورنال کلاب

-        سمینارها

-        برنامه های هفته سلامت گوارش

 

ب- خدمات پژوهشی

-        ارائه طرح های پژوهشی

-        مشاوره جهت انتخاب موضوع و روش انجام

-        کمک در نگارش کتابچه (پروپوزال) طرح های پژوهشی

-        همکاری برای جستجوی منابع و آنالیز آماری مطالعات

-        نوشتن مقالات و کمک در انتشار مقالات

-        تشکیل جلسات شورای پژوهشی بیمارستان