۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

خانم اعظم دهقانی

کارشناس ارشد آمار زیستی

 

مشاور آماری

 

زمان مشاوره حضوری: تمام روزهای کاری هفته