۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۴ آبان    تعداد بازدید : 260

عناوین کارگاه های برگزار شده با همکاری پایگاه تحقیقات بالینی:

 

1. کارگاه رضایت آگاهانه، 97/10/17

2. کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش، 97/10/10

3. کارگاه روش تحقیق مقدماتی، 97/09/15

4. رفتار حرفه ای (ارتباط پزشک و بیمار)، 97/05/22

5. رفتار حرفه ای (ارتباط پزشک و بیمار)، 97/03/09