۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير    تعداد بازدید : 707

 

دکتر حبیبه احمدی پور

تحصیلات: دكترای تخصصی پزشكی/ پزشکی اجتماعی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ahmadipour@kmu.ac.ir

 

خانم افسانه اسکندرزاده افشار

تحصیلات: کارشناسی ارشد/ حقوق بین الملل

رتبه علمی:

پست الکترونیکی: afsaneafshar83@yahoo.com

 

دکتر محمدرضا بانشی

تحصیلات: دکترای تخصصی/ آمار زیستی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: m_baneshi@kmu.ac.ir

 

دکتر علیرضا سعید

تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی/ ارتوپدی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: arsaiedmd@yahoo.com

 

خانم مرضیه عارفی

تحصیلات: کارشناسی/ ادبیات زبان انگلیسی

رتبه علمی:

پست الکترونیکی:

 

آقای ابوذر عرب

تحصیلات: دکترای تخصصی/ مدرسی معارف

رتبه علمی:

پست الکترونیکی: Aboozar.hesam@gmail.com

 

 دکتر مینا مبشر

تحصیلات: دکترای تخصصی/ اخلاق پزشکی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: minamobasher96@gmail.com

 

خانم دکتر هاشمی

تحصیلات:

رتبه علمی:

پست الکترونیکی: