۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير    تعداد بازدید : 151

 

مراحل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان:

 

1. بررسی طرح پژوهشی در شورای پژوهشی گروه

2. ارسال طرح به پایگاه تحقیقات بالینی توسط مدیر یا معاون پژوهشی گروه از طریق سامانه پژوهان

3. بررسی اولیه و رفع نقص طرح توسط مشاورین پایگاه و در صورت نیاز عودت طرح به مجری جهت رفع نقص از طریق سامانه پژوهان

4. تعیین زمان بررسی طرح در شورای پژوهشی بیمارستان  پس از تأیید مشاور پژوهشی پایگاه 

5. دعوت از مجری طرح جهت شرکت در جلسه شورای پژوهشی بیمارستان

6. اعلام نظر شورای پژوهشی بیمارستان به مجری طرح جهت انجام اصلاح و اعمال نظر شورا از طریق سامانه پژوهان

7. دریافت نسخه اصلاح شده طرح از طریق سامانه پژوهان از مجری توسط پایگاه تحقیقات بالینی

8. تأیید نهایی اعمال تغییرات توسط یکی از اعضا بر شورای پژوهشی بیمارستان

9. ارسال طرح پژوهشی از طریق کارشناس سامانه به رئیس واحد

 

در قبال ارائه خدمات فوق انتظار می رود مجریان محترم طرح های پژوهشی نسبت به رعایت موارد زیر عنایت مبذول فرمایند:

  1. جهت جلوگیری از اتلاف وقت همکاران محترم مراجعه به پایگاه با هماهنگی قبلی انجام گردد.
  2. به هنگام نگارش مقاله حاصل از طرح تصویب شده در شورای پژوهشی بیمارستان علاوه بر نام گروه آموزشی نام " پایگاه تحقیقات بالینی" "Clinical Research Unit" بیمارستان افضلی پور ذکر گردد.