۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

 

 

برای دریافت خلاصه مقالاتی که با ذکر نام پایگاه تحقیقات بالینی در کنگره گوارش و کبد سال 1393 پذیرفته و ارائه شدند اینجا کلیک نمایید.