۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير    تعداد بازدید : 67

اولویت های پژوهشی بیمارستان افضلی پور عبارتنداز:

1- بررسی اثر چک لیست در مراقبت های درمانی بیماران قبل و بعد از اجرای چک لیست

2- بررسی اثر برگزاری کلاس های توجیهی دانشجویان شاغل به تحصیل در مرکز درمانی افضلی پور

3- بررسی پروفایل واکسیناسیون دانشجویان گروه پزشکی

4- بررسی وضعیت موجود پرونده پزشکی مراقبت از خویش در کارکنان گروه پزشکی و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و ملی

5- بررسی وضعیت عفونت بیمارستانی در بخش های مختلف طی یکسال

6- بررسی میزان انگیزه تحصیلی در دانشجویان و دستیاران پزشکی